Přihlášení

Počet přístupů

036607
DnesDnes3
VčeraVčera6
Tento týdenTento týden37
Tento měsícTento měsíc165
CelkemCelkem36607

Služby

 

 1. Předprojektová příprava stavby

  Slouží k zajištění vstupních údajů pro lokalizaci stavby, zajistí veškeré nutné průzkumy a posudky pro vypracování následné dokumentace, zajistí  vyjádření všech požadovaných správců inženýrských sítí, cenové vypracuje cenovou nabídku jednotlivých stupňů projektové dokumentace vč. včetně propočtů nákladů připravované stavby . Zaměření stávajících staveb pro potřebu rekonstrukce.

 1. Zpracování architektonické, objemové a dispoziční studie

  Slouží k tomu, aby zákazník získal základní představu o tom, jak bude jeho stavba vypadat a fungovat.

 2. Zpracování dokumentace pro územní řízení

  Je nezbytná pro vydání územního rozhodnutí. Řeší umístění stavby, její připojení na potřebné sítě a další náležitosti.

 3. Zpracování dokumentace pro ohlášení stavbystavební řízení

  Je nezbytná pro povolení vybraných druhů staveb.

 4. Zpracování dokumentace pro výběr dodavatele

  Slouží jako jednoznačný podklad pro výběr dodavatele stavby.

 5. Zpracování dokumentace pro provedení stavby

  Slouží pro vlastní realizaci stavby.

 6. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby nebo pasport stavby

  Slouží pro povolení užívání stavby a správu nemovitosti.

 7. Zpracování dokumentace bouracích prací

  Slouží pro povolení k odstranění stavby.

 8. Zpracování rozpočtů staveb

  Jedná se o zpracování výkazů výměr a položkových rozpočtů staveb vč. kontrolních rozpočtů. Kontrola fakturace stav. prací zakázky.

 9. Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

  Je nezbytná :

  při prodeji budovy

  při prodeji ucelené části budovy

  při pronájmu budovy

  při prodeji bytové jednotky

  při výstavbě nových budov a při větších změnách dokončených budov (renovace více jak 25% plochy obálky budovy - zateplení, výměna oken apod.)

 1. Zajišťování inženýrské činnosti

  Jedná se o různé činnosti z oblasti přípravy a realizace staveb, jako je např.

  zajištění vstupních podkladů pro projekty a investice, obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení , autorský dozor, technický dozor investora včetně převzetí staveb a zajištění souhlasu s jejím užíváním po zajištění vkladu do katastru nemovitosti.

 1. Zajištění výběru zhotovitele

   organizace veřejné soutěže dle zákona o zadávání veřejných zakázek, případně jiného výběrového řízení na dodavatele stavby, včetně uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem

 1. Ostatní služby při realizaci staveb

   Vypracování smluv vztahujících ke stavbám ( smlouva o právu k provedení stavby, kupní smlouva nemovitosti, smlouva o zřízení služebnosti umístění inž. sítě nebo smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva apod.

 1. Odhady cen nemovitosti